صفحه اصلی
بنر جشنواره
درباره ما
تماس با ما

(دعوت به نماز)

اطلاعیه

زمان و نحوه تقدیر از برگزیدگان کشوری جشنواره گلدسته سرو از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان به اطلاع دانش آموزان و فرهنگیان رسانده خواهد شد.